Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 204784
Đang online: 12
​Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)
11/08/2017
510
Học tập, quán triệt 
Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)
 
      Ngày 08/8/2017, Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Long An đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên- công nhân viên trong toàn trường.
 
Các đảng viên, cán bộ- giáo viên, công nhân viên tham dự Hội nghị
 
    Đồng chí Trần Văn Tiếng, bí thư chi bộ- Hiệu trưởng đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII .
    Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.
       Cán bộ, đảng viên, CNV được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác của nhà trường.Trên cơ sở đó, từng bộ phận, từng cá nhân trong đơn vị xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Cuối đợt học tập, quán triệt tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia đều viết bài thu hoạch cá nhân nộp chi bộ./.
 
P.TC-HC
Các tin khác