Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 220682
Đang online: 9
THỜI KHÓA BIỂU TỪ 18 ĐẾN 24/02/2019
15/02/2019
903
 

 
* THUDK2, KT19B   Tại đây
* KT19A, KT20   
Tại đây
* CK4A, CK4B, ĐCS6, ĐCN9A, ĐCN9B   Tại đây
* CK5A, CK5B, ÔTÔ 12, KTML&ĐHKK2, ĐCN10A, ĐCN10B   Tại đây
mailChú ý: khi có thay đổi đột xuất, GVCN báo trực tiếp với lớp! 

 
Các tin khác