Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 198724
Đang online: 29
THỜI KHÓA BIỂU 12/11 - 18/11/2018
15/11/2018
95
* THUDK2, KT19B

* KT19A, KT20

* CK4A, CK4B, ĐCS6, ĐCN9A, ĐCN9B

* CK5A, CK5B, ÔTÔ 12, KTML&ĐHKK2, ĐCN10A, ĐCN10B

* Chú ý: khi có thay đổi đột xuất, GVCN báo trực tiếp với lớp!

 
Các tin khác