Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 269844
Đang online: 17
Bảng điểm lớp CNKT Cơ Khí 4A
07/03/2019
202

BẢNG ĐIỂM LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 4A
 

Học sinh chú ý:
         + Nếu điểm học phần lần 1<5 thì xem thời khóa biểu để thi lần 2.
         + Nếu điểm học phần lần 2<5 thì đến phòng đào tạo làm đơn xin đăng ký học lại.

 
Các tin khác