Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 269894
Đang online: 67
Bảng điểm lớp Kế toán 19A
02/05/2019
209
BẢNG ĐIỂM LỚP KẾ TOÁN 19A
 

Học sinh chú ý:
         + Nếu điểm học phần lần 1<5 thì xem thời khóa biểu để thi lần 2.
         + Nếu điểm học phần lần 2<5 thì đến phòng đào tạo làm đơn xin đăng ký học lại.

 
Các tin khác