Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 413887
Đang online: 44
BẢNG ĐIỂM LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG K11
14/07/2020
689
HỌC SINH CHÚ Ý XEM THỜI KHÓA BIỂU THI VÀ HỌC LẠI
BẢNG ĐIỂM LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG K11


Học sinh chú ý:
         + Nếu điểm học phần lần 1<5 thì xem thời khóa biểu để thi lần 2.
         + Nếu điểm học phần lần 2<5 thì đến phòng đào tạo làm đơn xin đăng ký học lại.
             theo dõi thời khóa biểu trả nợ.
Các tin khác