Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 161589
Đang online: 38
Ban Giám Hiệu Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Long An
04/04/2017
483


I. ThS. Trần Văn Tiếng
Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ trường
Sinh năm: 1979
Chuyên ngành: Thiết bị mạng và nhà máy điện
Nhiệm vụ: Phụ trách chung. Hiệu trưởng quản lý điều hành mọi hoạt động Nhà trường theo chế độ thủ trưởng. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, Hội đồng trường về kết quả toàn bộ hoạt động của nhà trường.

 

II. ThS.Phạm Thị Trinh
Phó Hiệu trưởng, Chi ủy viên

Sinh năm: 1979
Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện – Điện tử
Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tổ chức, hành chánh. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tổ chức – hành chánh. Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về công tác tổ chức – hành chánh. Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi hiệu trưởng đi công tác ngắn hạn.


III. Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Chi bộ trường
Sinh năm:
Chuyên ngành: 
Nhiệm vụ: Phụ trách công tác đào tạo. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác chuyên môn. Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về công tác chuyên môn. Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi hiệu trưởng đi công tác ngắn hạn.
Các tin khác