Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 565217
Đang online: 62
Chi bộ
Về tăng cường lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết TW4(Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban chấp hành Trung ương.
Xem tiếp
Chỉ thị của BBT về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàn lọc những Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Xem tiếp
Văn phòng Tỉnh ủy có sao gửi bài viết "Sự thật phía sau những cuộc biểu tình trái phép" của tác giả Hà Nam đăng trên Báo Nhân dân.
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện chị thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2021
Xem tiếp
Các tin khác