Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 795719
Đang online: 14
Bảng điểm lớp Điện CN&DD 10B
02/08/2020
1913


BẢNG ĐIỂM LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG 10B
 

Học sinh chú ý:
         + Nếu điểm học phần lần 1<5 thì xem thời khóa biểu để thi lần 2.
         + Nếu điểm học phần lần 2<5 thì đến phòng đào tạo làm đơn xin đăng ký học lại,                    theo dõi thời khóa biểu học lại 
 

 
Các tin khác