Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 397423
Đang online: 6
Bảng điểm lớp Kế toán 20
01/07/2020
1057

BẢNG ĐIỂM LỚP KẾ TOÁN 20
 

Học sinh chú ý:
         + Nếu điểm học phần lần 1<5 thì xem thời khóa biểu để thi lần 2.
         + Nếu điểm học phần lần 2<5 thì đến phòng đào tạo làm đơn xin đăng ký học lại.
             theo dõi thời khóa biểu trả nợ.

 

Các tin khác