Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 582977
Đang online: 2
Bảng điểm lớp Kế toán 20
04/08/2020
1742

BẢNG ĐIỂM LỚP KẾ TOÁN 20
 

Học sinh chú ý:
         + Nếu điểm học phần lần 1<5 thì xem thời khóa biểu để thi lần 2.
         + Nếu điểm học phần lần 2<5 thì đến phòng đào tạo làm đơn xin đăng ký học lại.
             theo dõi thời khóa biểu trả nợ.

 

Các tin khác