Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 689774
Đang online: 18
Quy định về đào tạo lái xe nâng hạng (chuyển dấu)
18/03/2021
4727NÂNG HẠNG:

1/ Từ Hạng B1 Lên Hạng B2:
 
   A. Điều kiện nhập học:
- Học viên có đủ tuổi từ 18 tuổi trở lên.
- Có thâm niên lái xe hạng B1 từ 01 năm trở lên.
- Có 12.000 km lái xe an toàn.
- Người học đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.
   B. Hồ sơ bao gồm:
- Bản photo GPLX hạng B1 (kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Bản photo giấy CMND hoặc hộ chiếu.
- Giấy khám sức khỏe dành cho người lái xe theo mẫu năm 2015.
- 04 tấm hình 2x3 và 04 tấm hình 3x4.
- Bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn (theo mẫu) và học viên tự chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật.
- Hồ sơ gốc của GPLX hạng B1(biên bản thi và chứng chỉ).
   C. Mức thu học phí, lệ phí:
- Học phí: 2.500.000đ
- Lệ phí: 495.000đ, bao gồm:
Chụp hình KTS: 15.000 đ
In đơn; Biên bản thi cấp GPLX (in màu) : 10.000 đ
Chứng chỉ sơ cấp nghề: 20.000 đ
Thi Lý thuyết: 90.000 đ  (Thu nộp về sở GTVT Long An)
Thi Thực hành: 360.000 đ (Thu nộp về sở GTVT Long An)
- Giấy phép lái xe: 135.000 đ (Thu nộp về  sở GTVT Long An )
   D.Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo:
- Chương trình:
+ Các môn cơ sở.
+ Pháp luật giao thông.
+ Kỹ thuật lái xe và thực hành.
- Thời gian đào tạo: 18 ngày.

2/ Từ Hạng B2 Lên Hạng C (01 Dấu):
 
   A. Điều kiện nhập học:
- Học viên có đủ tuổi từ 21 tuổi trở lên.
- Có thâm niên lái xe hạng B2 từ 03 năm trở lên.
- Có 50.000 km lái xe an toàn.
- Người học đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.
   B. Hồ sơ bao gồm:
- Bản photo GPLX hạng B2 (kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Bản photo giấy CMND hoặc hộ chiếu.
- Giấy khám sức khỏe dành cho người lái xe theo mẫu năm 2015.
- 04 tấm hình 2x3 và 04 tấm hình 3x4.
- Bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn (theo mẫu) và học viên tự chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật.
- Hồ sơ gốc của GPLX hạng B2 (biên bản thi và chứng chỉ).  
   C. Mức thu học phí, lệ phí:
- Học phí: 3.800.000đ
- Lệ phí: 495.000đ, bao gồm:
+ Chụp hình KTS: 15.000 đ
+ In đơn; Biên bản thi cấp GPLX (in màu) : 10.000 đ
+ Chứng chỉ sơ cấp nghề: 20.000 đ
+ Thi Lý thuyết: 90.000 đ  (Thu nộp về sở GTVT Long An)
+ Thi Thực hành: 360.000 đ (Thu nộp về sở GTVT Long An)
- Giấy phép lái xe: 135.000 đ (Thu nộp về  sở GTVT Long An )
   D. Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo:
- Chương trình:
+ Các môn cơ sở.
+ Pháp luật giao thông.
+ Kỹ thuật lái xe và thực hành.
- Thời gian đào tạo: 30 ngày.

3/ Từ Hạng C Lên Hạng D (01 Dấu):
 
   A. Điều kiện nhập học:
- Học viên có đủ tuổi từ 24 tuổi trở lên.
- Có thâm niên lái xe hạng C từ 03 năm trở lên.
- Có 50.000 km lái xe an toàn.
- Người học đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.
   B. Hồ sơ bao gồm:
- Bản photo GPLX hạng C (kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Bản photo giấy CMND hoặc hộ chiếu.
-Giấy khám sức khỏe dành cho người lái xe theo mẫu năm 2015.
- 04 tấm hình 2x3 và 04 tấm hình 3x4.
- Bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn (theo mẫu) và học viên tự chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật.
- Hồ sơ gốc của GPLX hạng C (biên bản thi và chứng chỉ).
- Bản photo bằng tốt nghiệp trung học cơ sở  hoặc bằng cấp tương đương trở lên (có công chứng).  
   C. Mức thu học phí, lệ phí:
- Học phí: 3.800.000đ
- Lệ phí: 495.000đ, bao gồm:
 + Chụp hình KTS: 15.000 đ
 + In đơn; Biên bản thi cấp GPLX (in màu) : 10.000 đ
 + Chứng chỉ sơ cấp nghề: 20.000 đ
 + Thi Lý thuyết: 90.000 đ  (Thu nộp về sở GTVT Long An)
 + Thi Thực hành: 360.000 đ (Thu nộp về sở GTVT Long An)
 + Giấy phép lái xe: 135.000 đ (Thu nộp về  sở GTVT Long An )
   D. Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo:
- Chương trình:
+ Các môn cơ sở.
+ Pháp luật giao thông.
+ Kỹ thuật lái xe và thực hành.
- Thời gian đào tạo: 30 ngày.

4/ Từ Hạng B2 Lên Hạng D (02 Dấu):
 
   A. Điều kiện nhập học:
- Học viên có đủ tuổi từ 24 tuổi trở lên.
- Có thâm niên lái xe hạng B2 từ 05 năm trở lên.
- Có 100.000 km lái xe an toàn.
- Người học đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.
   B. Hồ sơ bao gồm:
- Bản photo GPLX hạng B2 (kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Bản photo giấy CMND hoặc hộ chiếu.
- Giấy khám sức khỏe dành cho người lái xe theo mẫu năm 2015.
- 04 tấm hình 2x3 và 04 tấm hình 3x4.
- Bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn (theo mẫu) và học viên tự chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật.
- Hồ sơ gốc của GPLX hạng B2 (Biên bản thi và chứng chỉ).
- Bản photo bằng tốt nghiệp trung học cơ sở  hoặc bằng cấp tương đương trở lên (Có công chứng).  
C. Mức thu học phí, lệ phí:
- Học phí: 5.600.000đ
- Lệ phí: 495.000đ, bao gồm:
+ Chụp hình KTS: 15.000 đ
+ In đơn; Biên bản thi cấp GPLX (in màu) : 10.000 đ
+ Chứng chỉ sơ cấp nghề: 20.000 đ
+ Thi Lý thuyết: 90.000 đ  (Thu nộp về sở GTVT Long An)
+ Thi Thực hành: 360.000 đ (Thu nộp về sở GTVT Long An)
- Giấy phép lái xe: 135.000 đ (Thu nộp về  sở GTVT Long An )
   D. Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo:
- Chương trình:
+ Các môn cơ sở.
+ Pháp luật giao thông.
+ Kỹ thuật lái xe và thực hành.
- Thời gian đào tạo: 52 ngày. 
Phòng ĐT- QLCL
Các tin khác