Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 653064
Đang online: 18
Hộp thư Cán bộ - Giáo viên- Nhân viên Trường
12/04/2019
4136


DANH SÁCH EMAIL CỦA CB, GV, NV TRƯỜNG TRUNG CẤP KTKT LONG AN
 
 
STT Họ và Tên Email Chức vụ
Ban Giám Hiệu
1 Phạm Thị Trinh phamthitrinh.ktkt@longan.edu.vn Phó hiệu trưởng
2 Châu Hải Bằng pdtgtvlla@gmail.com Phó hiệu trưởng
Phòng Đào Tạo
3 Trần Long Điền tranlongdien.ktkt@longan.edu.vn TP
4 Nguyễn Thị Thanh Uyên nguyenthithanhuyen.ktkt@longan.edu.vn CB
5 Nguyễn Ngọc Yến nguyenngocyen.ktkt@longan.edu.vn CV
6 Phạm Thanh Tùng phamthanhtung.ktkt@longan.edu.vn CV
7 Hồng Thúy Kiều hongthuykieu.ktkt@longan.edu.vn GV
Phòng TCHC - CTHS
8 Nguyễn Trí Đởm nguyentridom.ktkt@longan.edu.vn TP
9 Nguyễn Thị Bích Thảo nguyenthibichthao.ktkt@gmail.com KT
10 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hoa nguyenthithanhthuyhoa.ktkt@longan.edu.vn TQ
11 Đoàn Thị Thu Thảo doanthithuthao.ktkt@longan.edu.vn VT
12 Phạm Đình Nam phamdinhnam.ktkt@longan.edu.vn QS
13 Trần Thanh Phương tranthanhphuong.ktkt@longan.edu.vn QS
Tổ Trung cấp
14 Trần Thị Bích Trang tranthibichtrang.ktkt@longan.edu.vn TT
15 Trịnh Hoàng Tâm trinhhoangtam.ktkt@longan.edu.vn GV
16 Lê Thị Hồng Yến lethihongyen.ktkt@longan.edu.vn GV
17 Nguyễn Du Trường Ca nguyendutruongca.ktkt@longan.edu.vn GV
18 Huỳnh Văn Quân huynhvanquan.ktkt@longan.edu.vn TP
19 Võ Thanh Nhàn vothanhnhan.ktkt@gmail.com GV
20 Nguyễn Hoàng Long nguyenhoanglong.ktkt@longan.edu.vn GV
21 Võ Phương Duy vophuongduy.ktkt@longan.edu.vn GV
22 Huỳnh Thị Kim Hướng huynhthikimhuong.ktkt@longan.edu.vn GV
23 Phạm Huy Phong   GV
24 Trần Văn Đồng   GV
25 Phan Sơn Băng   GV
Tổ Lái Xe
26 Nguyễn Văn Sơn nguyenvanson.ktkt@longan.edu.vn TP
27 Nguyễn Tiến Văn nguyentienvan.ktkt@longan.edu.vn GV
28 Vũ Đức Huynh vuduchuynh.ktkt@longan.edu.vn GV
Web Trường
  Trường TC KTKTLA trungcapktktlongan@longan.edu.vn Web Trường
Các tin khác