Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 781959
Đang online: 3
Hộp thư Cán bộ - Giáo viên- Nhân viên Trường
12/06/2023
5126


DANH SÁCH EMAIL CỦA CB, GV, NV TRƯỜNG TRUNG CẤP KTKT LONG AN
 
 
STT Họ và Tên Email Chức vụ
Ban Giám Hiệu
1 Lê Văn Thạnh lvtvietnam@yahoo.com Phó hiệu trưởng
2 Châu Hải Bằng pdtgtvlla@gmail.com Phó hiệu trưởng
Phòng Đào Tạo
3 Đoàn Thị Kim Hoan kimhoan.ttgtvlla@gmail.com P.TP
4 Nguyễn Thị Ngọc Sương ngngocsuong99@gmail.com GV
5 Hồ Tấn Hiệp hthiep11@gmail.com GV
6 Phan Thị Cẩm Nhung phanthicamnhung250189@gmail.com CV
7 Lê Thị Ánh Khoa anhkhoalt20@gmail.com GV
8 Châu Thanh Chế Phong Chauthanhchephong@gmail.com GV
9 Nguyễn Hữu Tâm tamblla1984@gmail.com GV
Phòng TCHC - CTHS
10 Nguyễn Trí Đởm nguyentridom.ktkt@longan.edu.vn TP
11 Nguyễn Thị Bích Thảo nguyenthibichthao.ktkt@gmail.com KTT
12 Hồng Thúy Kiều hongthhuykieu.ktkt@longan.edu.vn GV
13 Đoàn Thị Thu Thảo doanthithuthao.ktkt@longan.edu.vn VT
14 Bùi Đức Minh buiducminh.ktkt@longan.edu.vn GV
15 Võ Thị Kim Ngân vothikimngan.work@gmail.com GV
Tổ Trung cấp
16 Ngô Thí Ánh Nguyệt ngothianhnguyet.ktkt@longan.edu.vn GV
17 Nguyễn Ngọc Kiệt nguyenngockiet1962@gmail.com GV
18 Lê Thị Hồng Yến lethihongyen.ktkt@longan.edu.vn GV
19 Nguyễn Văn Lâm quisuu@gmail.com GV
20 Trần Thị Bích Trang tranthibichtrang.ktkt@longan.edu.vn TP
21 Tăng Quốc Trung tangquoctrung1976@gmail.com GV
22 Nguyễn Hoàng Long nguyenhoanglong.ktkt@longan.edu.vn GV
23 Nguyễn Phước Lộc nguyenphuoclocdell@gmail.com GV
24 Huỳnh Thị Kim Hướng huynhthikimhuong.ktkt@longan.edu.vn GV
25 Phạm Huy Phong phphong1979@gmail.com GV
26 Trần Văn Đồng dongttdndh@gmail.com GV
27 Phùng Minh Trí pmt230499@gmail.com GV
Tổ Lái Xe
28 Nguyễn Văn Sơn nguyenvanson.ktkt@longan.edu.vn TP
29 Nguyễn Tiến Văn nguyentienvan.ktkt@longan.edu.vn GV
30 Vũ Đức Huynh vuduchuynh.ktkt@longan.edu.vn GV
31 Phạm Đình Nam phamdinhnam.ktkt@longan.edu.vn GV
32 Trần Thanh Phương tranthanhphuong.ktkt@longan.edu.vn GV
Web Trường
  Trường TC KTKTLA trungcapktktlongan@longan.edu.vn Web Trường
Các tin khác