Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 689764
Đang online: 17
Hộp thư Cán bộ - Giáo viên- Nhân viên Trường
01/02/2023
4439


DANH SÁCH EMAIL CỦA CB, GV, NV TRƯỜNG TRUNG CẤP KTKT LONG AN
 
 
STT Họ và Tên Email Chức vụ
Ban Giám Hiệu
1 Lê Văn Thạnh lvtvietnam@yahoo.com Phó hiệu trưởng
2 Châu Hải Bằng pdtgtvlla@gmail.com Phó hiệu trưởng
Phòng Đào Tạo
3 Trần Thị Bích Trang tranthibichtrang.ktkt@longan.edu.vn TP
4 Đoàn Thị Kim Hoan kimhoan.ttgtvlla@gmail.com GV
5 Nguyễn Thị Ngọc Sương ngngocsuong99@gmail.com GV
6 Hồ Tấn Hiệp hthiep11@gmail.com GV
7 Phan Thị Cẩm Nhung phanthicamnhung250189@gmail.com CV
8 Lê Thị Ánh Khoa anhkhoalt20@gmail.com GV
9 Châu Thanh Chế Phong Chauthanhchephong@gmail.com GV
10 Nguyễn Hữu Tâm tamblla1984@gmail.com GV
Phòng TCHC - CTHS
11 Nguyễn Trí Đởm nguyentridom.ktkt@longan.edu.vn TP
12 Nguyễn Thị Bích Thảo nguyenthibichthao.ktkt@gmail.com KTT
13 Hồng Thúy Kiều hongthhuykieu.ktkt@longan.edu.vn GV
14 Đoàn Thị Thu Thảo doanthithuthao.ktkt@longan.edu.vn VT
15 Bùi Đức Minh buiducminh.ktkt@longan.edu.vn GV
16 Võ Thị Kim Ngân vothikimngan.work@gmail.com GV
Tổ Trung cấp
17 Ngô Thí Ánh Nguyệt ngothianhnguyet.ktkt@longan.edu.vn GV
18 Nguyễn Ngọc Kiệt nguyenngockiet1962@gmail.com GV
19 Lê Thị Hồng Yến lethihongyen.ktkt@longan.edu.vn GV
20 Nguyễn Văn Lâm quisuu@gmail.com GV
21 Huỳnh Văn Quân huynhvanquan.ktkt@longan.edu.vn TP
22 Tăng Quốc Trung tangquoctrung1976@gmail.com GV
23 Nguyễn Hoàng Long nguyenhoanglong.ktkt@longan.edu.vn GV
24 Nguyễn Phước Lộc nguyenphuoclocdell@gmail.com GV
25 Huỳnh Thị Kim Hướng huynhthikimhuong.ktkt@longan.edu.vn GV
26 Phạm Huy Phong phphong1979@gmail.com GV
27 Trần Văn Đồng dongttdndh@gmail.com GV
28 Phùng Minh Trí pmt230499@gmail.com GV
Tổ Lái Xe
29 Nguyễn Văn Sơn nguyenvanson.ktkt@longan.edu.vn TP
30 Nguyễn Tiến Văn nguyentienvan.ktkt@longan.edu.vn GV
31 Vũ Đức Huynh vuduchuynh.ktkt@longan.edu.vn GV
32 Phạm Đình Nam phamdinhnam.ktkt@longan.edu.vn GV
33 Trần Thanh Phương tranthanhphuong.ktkt@longan.edu.vn GV
Web Trường
  Trường TC KTKTLA trungcapktktlongan@longan.edu.vn Web Trường
Các tin khác