Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 497762
Đang online: 6
Bảng điểm lớp công nghệ kỹ thuật cơ khí 6
02/02/2021
1274


BẢNG ĐIỂM LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 6
 
 
 

Học sinh chú ý:
         + Nếu điểm học phần lần 1<5 thì xem thời khóa biểu để thi lần 2.
         + Nếu điểm học phần lần 2<5 thì đến phòng đào tạo làm đơn xin đăng ký học lại. 
 
 
Các tin khác