Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 781962
Đang online: 6
Bảng điểm lớp CN ÔTÔ
04/08/2020
1609
BẢNG ĐIỂM LỚP CÔNG NGHỆ Ô TÔ KHÓA 12

Học sinh chú ý:
         + Nếu điểm học phần lần 1<5 thì xem thời khóa biểu để thi lần 2.
         + Nếu điểm học phần lần 2<5 thì đến phòng đào tạo làm đơn xin đăng ký học lại.

 
Các tin khác