Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 644187
Đang online: 4
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
22/04/2019
606
Trung cấp và sơ cấp

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Chương trình ngành Kế toán doanh nghiệp được thiết kế để đào tạo kế toán viên trình độ trung cấp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe, có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ.

  Chương trình khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán và những kiến thức chuyên ngành. Đồng thời, người học còn được trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.

  Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng trung cấp và có khả năng đảm nhận các công việc kế toán ở vị trí kế toán viên, tại các doanh nghiệp sản xuất thuộc các thành phần kinh tế.

Các tin khác