Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 500157
Đang online: 22
Thi đua
Công văn về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng năm 2015 và những năm tiếp theo.
Xem tiếp
Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do thành lập thành tích xuất sắc
Xem tiếp
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Xem tiếp
Chính phủ ta quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Xem tiếp
Bộ Nội Vụ ra thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ...
Xem tiếp
Bộ nội vụ ra thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng
Xem tiếp
Các tin khác