Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 262959
Đang online: 5
Bảng điểm Trung cấp
10/04/2019
724


BẢNG ĐIỂM TRUNG CẤP

 
NGÀNH ĐIỆN CƠ

 
1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K4A: Tại đây
 
2. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K4B: Tại đây
 
3. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K5A: Tại đây
 
4. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K5B:Tại đây

5. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG K9A: Tại đây
 
7. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG K9B: Tại đây
 
8. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG K10A: Tại đây
 
9. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG K10B: Tại đây

10. KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ K2: Tại đây

11. CÔNG NGHỆ Ô TÔ K12: Tại đây 

 
NGÀNH KẾ TOÁN:

 
1. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP K19A:Tại đây
 
2. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP K20:Tại đây

 
 
LỚP TỐI:

 
1. TIN HỌC ỨNG DỤNG K2:Tại đây
 

 
Các tin khác