Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 185702
Đang online: 42
Bảng điểm Trung cấp
12/09/2018
142


BẢNG ĐIỂM TRUNG CẤP

 
NGÀNH ĐIỆN CƠ

 
1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K3
2. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ SỞ K2
3. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K4A
4. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K4B
5. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG CƠ SỞ K5
6. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG K8
7. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG CƠ SỞ K6
8. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG K9A
9. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG K9B
10.ĐIỆN
 
 
NGÀNH KẾ TOÁN:

 
1. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP K18
2. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP K19A

 
 
LỚP TỐI:

 
1. TIN HỌC ỨNG DỤNG K2
2. KẾ TOÁN K19BBẢNG ĐIỂM MẪU CÁC LỚP NĂM THỨ 2-3 NĂM HỌC 2018-2019
 

 
Các tin khác