Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 168564
Đang online: 3
Bảng điểm Trung cấp
27/06/2018
44


BẢNG ĐIỂM TRUNG CẤP

 
NGÀNH ĐIỆN CƠ

 
1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K3
2. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ SỞ K2
3. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K4A
4. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K4B
5. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG CƠ SỞ K5
6. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG K8
7. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG CƠ SỞ K6
8. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG K9A
9. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG K9B

 
 
NGÀNH KẾ TOÁN:

 
1. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP K18
2. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP K19A

 
 
LỚP TỐI:

 
1. TIN HỌC ỨNG DỤNG K2
2. KẾ TOÁN K19B 

 
Các tin khác